×

Mājas lapas lietošanas noteikumi

Pirms izmantot Digilo mājas lapu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Apmeklējot Digilo mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos noteikumus. Ja Jūs turpināsiet lietot šo mājas lapu, uzskatīsim, ka šīs mājas lapas lietošanas noteikumi un esošā privātuma politika Jūs apmierina un Jums pret to nav pretenziju. Ja šeit esošie lietošanas noteikumi un/vai privātuma politika Jūs kaut kādā mērā neapmierina, neturpiniet lietot šo mājas lapu.

Digilo mājas lapas lietošana ir bez maksas, un tā neuzliek nekādas finansiālas saistības starp Digilo administrāciju un mājas lapas apmeklētāju. Atbilstoši esošai Latvijas likumdošanai, Digilo administrācija neuzņemas nekādu atbildību par Digilo mājas lapā esošās informācijas interpretāciju un šīs informācijas tālākas izmantošanas sekām, kā arī tajā sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti. Digilo ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt šajā mājas lapā ietverto informāciju. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs, un to nevar uzskatīt par reklāmu un/vai aicinājumu uz tālāku rīcību. Izmantojot Digilo mājas lapu, mājas lapas lietotājs apzinās savu personīgo atbildību par visām materiālajām un/vai nemateriālajām sekām, ko var radīt nepareiza informācijas interpretācija un/vai mājas lapā atspoguļoto pakalpojumu izmantošana.

Mājas lapa satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Digilo patur īpašumtiesības, autortiesības © un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo mājas lapu. Šīs mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Bez Digilo administrācijas rakstiskas atļaujas nav atļauts citos interneta resursos izvietot saites uz Digilo mājas lapu. Ir aizliegts izmantot jebkāda veida automatizētus programmatūras piekļuves veidus Digilo mājas lapai vai serveriem, uz kuriem stāv Digilo dati. Ir aizliegts apzināti traucēt mājas lapas darbību. Mājas lapas lietošana bez iepazīšanās ar noteikumiem un privātuma politiku nav atļauta. Šajā lapā esošie noteikumi un nosacījumi veido vienošanos starp pusēm (mājas lapas apmeklētāju un Digilo administrāciju) par vienošanās priekšmetu.

Šīs mājas lapas darbību reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šīs mājas lapas lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.